ਬਿਨੁ ਬਾਦ ਬਿਰੋਧਹਿ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ No one is without conflict and dispute ਮੈ ਦੇਖਾਲਿਹੁ ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ Show someone like this to me and I'll salute them Guru Nanak Dev Ji [[Adi]] Guru Granth Sahib: 1024 ![[guru nanak.jpeg]]