ਅਧਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਠਗਾ ਜਗ ਜਾਨਿ ਜੋਗ ਕੋ ਜੋਰਾ ॥ ⁣ Through great deceit you've robbed the world through your understanding of Yoga. ⁣ ⁣ ਤੁਮ ਜੀਅ ਲਖਾ ਤਜੀ ਹਮ ਮਾਯਾ ਮਾਯਾ ਤੁਮੈ ਨ ਛੋਰਾ ॥ ⁣ You think within, you have forsaken Maya, but Maya has not left you. ⁣ ⁣ ⁣ - Guru Gobind Singh Ji⁣ ⁣ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ 678⁣ [[Dasam]] Guru Granth Sahib, Ang 678\ ![[yoga.png]]