ਕਾਹੂੰ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਯੋ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਕਹੁ ਕਾਹੂ ਮਨੈ ਅਵਤਾਰਨ ਮਾਨਯੋ ॥ काहूँ ने राम कहयो कृसना कहु काहू मनै अवतारन मानयो ॥ Some have called [the Divine] Rama, some Krishna, recognizing them as avatāras in their mind. ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਉ ਕਰਤਾ ਜੀਅ ਜਾਨਯੋ ॥੧੨॥ फोकट धरम बिसार सबै करतार ही कउ करता जीअ जानयो ॥१२॥ I have blanked out such useless dharma, In my heart I only recognize the Creator (kartār) as the Doer ਜੌ ਕਹੋ ਰਾਮ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਤਿ ਕਾਹੇ ਕੌ ਕੌਸਲਿ ਕੁਖ ਜਯੋ ਜੂ ॥ जौ कहो राम अजोनि अजै अति काहे कौ कौसलि कुख जयो जू ॥ If we call Rama the undefeatable birthless one, then why was he born from the womb of Kausalya? [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] Granth: 712 Guru Gobind Singh writing in the perspective of nirguṇa-bhakti, devotion to the formless Divine within his 33 Svaiyye Contemporary portrait of Guru Gobind Singh ![[portrait.jpeg]]