ਅਥ ਨੇਤ੍ਰ ਸੋਭਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੇ ਕਬਿਤ ॥ अथ नेत्र सोभा श्री क्रिसन जी के कबित्त ॥ Now begins the poem on the splendor of Sri Krishna's eyes: ਸੋਹਤ ਸੁਧ ਸੁਧਾਰੇ ਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋਬਨ ਜੋਤਿ ਸੁ ਢਾਰ ਢਰੇ ਹੈ ॥ सोहत सुध सुधारे से सुंदर जोबन जोति सु सु ढार ढरे है ॥ Stunning, purely and exquisitely fashioned, Spilling over with the light of youthfulness ਸਾਰਸ ਸੋਮ ਸੁਰਾ ਸਿਤ ਸਾਇਕ ਕੰਜ ਕੁਰੰਗਨ ਕ੍ਰਾਤਿ ਹਰੇ ਹੈ ॥ सारस सोम सुरा सित साइक कंज कुरंगन क्राति हरे है ॥ They take the luster away from a crane, the moon, wine, a sharp arrowhead, a lotus, and deer. ਖੰਜਨ ਔ ਮਕਰਧ੍ਵਜ ਮੀਨ ਨਿਹਾਰਿ ਸਭੈ ਛਬਿ ਲਾਜ ਮਰੇ ਹੈ ॥ खंजन औ मकर ध्वज मीन निहारि सभै छबि लाज मरे है ॥ A wagtail bird, Kāmadeva, and fish, all seeing such beauty all die out of shame ਲੋਚਨ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਕੇ ਬਿਧਿ ਮਾਨਹੁ ਬਾਨ ਬਨਾਇ ਧਰੇ ਹੈ ॥੧੬॥ लोचन स्री नंद नंदन के बिधि मानहु बान बनाइ धरे है ॥१६॥ The eyes of the Exalted son of Nand - it was as if the Creator had fashioned and arranged them like arrows ![[krishnas eyes.jpeg]] This passage can be found in the Asfotak compositions located towards the end of the Dasam Granth. The image was taken from an illustrated manuscript of the Krishnavatar composition of Guru Gobind Singh. The manuscript is not dated unfortunately. ![[saroop.jpeg]] [[Dasam]]