ਜੇਤਿਕ ਸਿਰਜੇ ਦੇਵ ਦਈਤਨਿ ਦੱਤਤ੍ਰਿਯ ਗੋਰਖ ਯਤਿ ਜੰਦਮ ॥ All of the Gods and Demons and everyone in-between, Dattatreya, Gorakh Nath and *other powerful people* who bestow victory upon their subjects. ਸਭਿ ਆਪੁਨਿ ਵੈਭਵ ਸੰਪਦਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਤੇ ਇਤ੍ਰ ਭਏ ਮਤਿ ਮੰਦਮ ॥ They pride themselves and attribute their greatness to themselves, these lower-intellect ones did not differentiate between Hari and themselves. ਤਬਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਠਏ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨੁ ਪਾਵਨ ਸੰਗਮ ॥ For this reason Prabhu had sent Guru Nanak, to instill divine unity, and save the entire world. ਸਤਿਨਾਮੁ ਮਮ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੌ ਯਮ-ਜਗਾਤਿ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਰਖੰਦਮ ॥ (Akal Purkh said to Guru Nanak in Sachkhand)"Go and  firmly impart the True Name in the world, and thereby save the whole creation from paying their toll tax to the messengers of death!" ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 494 [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, Volume II, Page 494 ![[guru nanak sarbloh.png]]