ਜਪੁ ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ, ਦੇਵਤੇ ਆਣ ਦੀਦਾਰ ਕਰੈਂਗੇ । Those who recite Japu Ji Sahib with focus and love, the Devtas come to have their sight. ਸਿਧ ਸੋ ਗੋਰਖ ਆਦਿਕ ਨਾਥ, ਸਦਾ ਤਿਸ ਸਿਖ ਕੋ ਕਾਜ ਧਰੈਂਗੇ । Sidh Yogis of Gorakh and others they forever serve and fulfil the tasks of that Sikh. ਦਤ ਤ੍ਰੇਵ ਭਸੁੰਡ ਸੋ ਕਾਗ ਸੇ, ਹਾਥ ਕੋ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਰਰੈਂਗੇ । Dattatreya and Bhusundh the Crow, will clasp their hands together and praise them ਮਨੂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਰਘੁ ਰਾਜ ਜਹੇ, ਸਦਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਾਨ ਭਰੈਂਗੇ । Manu and other kings like Ramchandra, will forever in devotion fill their hands *with offerings for them*. - Sant Gurbachan Singh Ji on Japuji Sahib Gurmukh Prakash *1930~*. page 423 [[Adi Guru Granth Sahib/Adi]] ![[devtey.jpg]]